SPECIALISERET KLINIK · Osteopati, Lymfødembehandling og behandler af senfølger på Sydfyn 

BENKJER OSTEOPATI

v/Antje Benkjer
Osteopat D.O.,
Exam. lymfødembehandler

og fysioterapeut

Osteopatisk behandling
af senfølger efter kræft-
behandling, operationer,
traumer og ved akutte
problemer

 

 

Hvad er senfølger?

 

Det er skader forårsaget af traume, operation og/ eller kræftbehandling som kan opstå direkte efter et indgreb eller mange år senere, fx.

  • Lymfødem
  • Stramt arvæv
  • Stråleskader
  • Bevægeindskrænkning
  • Rygproblemer
  • Hukommelsesbesvær
  • og mange flere

 

se: www.cancer.dk/senfoelger/forside

 

Behandlingen af disse senfølger skal tilpasses hvert enkelt persons livssituation, fysiske skade og almen tilstand.

 05 klein