SPECIALISERET KLINIK · Osteopati, Lymfødembehandling og behandler af senfølger på Sydfyn 

BENKJER OSTEOPATI

v/Antje Benkjer
Osteopat D.O.,
Exam. lymfødembehandler

og fysioterapeut

Osteopatisk behandling
af senfølger efter kræft-
behandling, operationer,
traumer og ved akutte
problemer

 
Henvisning til ødembehandling afregnes efter gældende takster fra regionen.
Osteopatisk behandling afregnes privat, men Du modtager tilskud fra sygeforsikringen "danmark" og nogle forsikringer

Sygeforsikring "danmark" giver 150kr tilskud til forundersøgelsen  og 100Kr fra anden gang behandling af fra 01.januar 2021.

Forsikringer har forskellige takster - spørg venligst ved dit forsikringsselsskab

Osteopatisk forundersøgelse ca.1 time: 850,- Kr. 

Udvidet Osteopatisk behandling ca. 1 time: 790,- Kr. 

Normal Osteopatisk behandling ca. 45 min: 670,- kr. 

Kort Osteopatisk behandling ca. 30 min: 395,- kr. 

Afbud: sendes senest på dagen før kl. 09.00

Ved Udeblivelse betales prisen for bestilt behandling.

Ved hjemmebesøg: Kørselstillæg efter overenskomst.