SPECIALISERET KLINIK · Osteopati, Lymfødembehandling og behandler af senfølger på Sydfyn 

BENKJER OSTEOPATI

v/Antje Benkjer
Osteopat D.O.,
Exam. lymfødembehandler

og fysioterapeut

Osteopatisk behandling
af senfølger efter kræft-
behandling, operationer,
traumer og ved akutte
problemer

 
Henvisning til ødembehandling afregnes efter gældende takster fra regionen.
Osteopatisk behandling afregnes privat, men Du modtager tilskud fra sygeforsikringen "danmark" og nogle forsikringer

Osteopatisk forundersøgelse 1 time: 825,- Kr. / Tilskud første kontakt: 133,- kr.

Osteopatisk behandling 1 time: 760,- Kr. / Tilskud normalbehandling 88,- Kr.

Osteopatisk behandling 45 min: 650,- kr. / Tilskud normalbehandling 88,- kr.

Osteopatisk behandling 30 min: 380,- kr. / Tilskud normalbehandling 88,- kr.

Afbud: sendes senest på dagen før kl. 09.00

Udeblivelser 380,- kr.

Ved hjemmebesøg: Kørselstillæg efter overenskomst.